L. Lövgrens Gräv AB | 0706-25 44 80

Vi utför allt inom entreprenad och schaktning

Vi arbetar mestadels i Borås kommun. Företaget startades 1982 och har i dagsläget två anställda. Vi har bland annat genomgått kurserna – Arbete på väg och – Farligt gods.

När det finns efterfrågan och vi har maskiner som är vilande hyr vi gärna ut dem. När det är högsäsong hyr vi istället in maskinförare så att ingen maskin vilar.

Vi kör genom STC i Borås och till största delen i Borås kommun.

Garageplatser till uthyrning!

Platserna finns i Rångedala (Vägverkets gamla vägstation).