L. Lövgrens Gräv AB | 0706-25 44 80

Länkar

STC affärsidé är att kunna lämna en heltäckande service inom bygg och anläggningsbranschen då det gäller uthyrning av entreprenadmaskiner och lastbilar samt försäljning av grusprodukter mm.

Maskinentreprenörerna, ME, är Sveriges ledande bransch- och arbetsgivareförbund för maskinentreprenörer.

Garageplatser till uthyrning!

Platserna finns i Rångedala (Vägverkets gamla vägstation).