L. Lövgrens Gräv AB | 0706-25 44 80

Våra tjänster

L. Lövgrens Gräv AB utför alla typer av arbeten inom entreprenad och schaktning. Vi har arbetat länge med VA-arbeten och har därför blivit extra duktiga på just VA-arbeten. Exempel på andra entreprenadarbeten som vi gärna åtar oss är:

 • Grävning för trekammarbrunn

 • Dränering

 • Fjärrvärme

 • Grov och finplanering

 • Snöröjning

 • Vägbyggnation

 • Skogsvägar

 • Dikesrensning

 • Rivning

 • Kabelarbeten

 • Trädgårdsarbete och bilning

Garageplatser till uthyrning!

Platserna finns i Rångedala (Vägverkets gamla vägstation).