L. Lövgrens Gräv AB | 0706-25 44 80

Våra tjänster

L. Lövgrens Gräv AB utför alla typer av arbeten inom entreprenad och schaktning. Vi har arbetat länge med VA-arbeten och har därför blivit extra duktiga på just VA-arbeten. Exempel på andra entreprenadarbeten som vi gärna åtar oss är:

Grävning för trekammarbrunn

Dränering

Fjärrvärme

Grov och finplanering

Snöröjning

Vägbyggnation

Skogsvägar

Dikesrensning

Rivning

Kabelarbeten

Trädgårdsarbete och bilning

Garageplatser till uthyrning!

Platserna finns i Rångedala (Vägverkets gamla vägstation).